You are here

Dịch vụ & phụ tùng

Cập nhật 10:14 26/05/2020

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH XE TẢI NẶNG

CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH XE ÔTÔ TẢI THÙNG, RƠ MOOC
(Thời gian bảo hành được tính theo thời gian hoặc số km sử dụng tùy theo điều kiện nào đến trước).
CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH XE ÔTÔ TẢI TỰ ĐỔ VÀ XE ĐẦU KÉO
(Thời gian bảo hành được tính theo

Cập nhật 10:12 26/05/2020

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH XE TẢI NHẸ

CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH XE ÔTÔ TẢI TỰ ĐỔ
(Thời gian bảo hành được tính theo thời gian hoặc số km sử dụng tùy theo điều kiện nào đến trước)
CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH ÔTÔ TẢI THÙNG
(Thời gian bảo hành được tính theo thời gian hoặc số km sử dụng