You are here

Danh sách xe

Khuyến mãi

TMT KM3820T

Xe tải thùng KM 2 tấnThùng lửng/Thùng kín/Mui bạt(MB)KT Thùng(MB): 3300x1510x1500

Kích thước: [field_product_ktthung]
Giá: vnđ

TATA ULTRA 814

Tải trọng : 6.500 KG

Kích thước: [field_product_ktthung]
Giá: vnđ
Mới

TMT DAISAKI - 2,5 tấn

Xe tải thùng máy Isuzu 2,5 tấnThùng lửng/Thùng kín/Mui bạt(MB)KT Thùng(MB): 3240x1740x1840/1850 mmGIÁ : LIÊN HỆ

Kích thước: [field_product_ktthung]
Giá: vnđ

TATA ULTRA 1014

Tải trọng: 7.500 KG

Kích thước: [field_product_ktthung]
Giá: vnđ
Mới

TMT DAISAKI - 3,5 Tấn

Xe tải thùng Daisaki 3,5 tấnThùng lửng/Thùng kín/Mui bạt(MB)KT Thùng(MB): 3600x1720x1480/1800 mmGIÁ : LIÊN HỆ

Kích thước: [field_product_ktthung]
Giá: vnđ

TATA ULTRA 1014 - Xe Ben

Tải trọng: 7.500 KG

Kích thước: [field_product_ktthung]
Giá: vnđ

TATA ULTRA 1518

Tải trọng: 9.000 KG

Kích thước: [field_product_ktthung]
Giá: vnđ

TATA ULTRA 1518 - Xe Ben

Tải trọng: 9.000 KG

Kích thước: [field_product_ktthung]
Giá: vnđ

TATA PRIMA 6x4 XE BEN

Tải trọng: 13.500 KG

Kích thước: [field_product_ktthung]
Giá: vnđ

TATA PRIMA 8x4 XE BEN

Tải Trọng: 15.500 KG

Kích thước: [field_product_ktthung]
Giá: vnđ

Tata Prima - Đầu kéo 6x4

Đầu kéo 6x4

Kích thước: [field_product_ktthung]
Giá: vnđ

Tata Prima - Đầu kéo 4x2

Đầu kéo 4x2

Kích thước: [field_product_ktthung]
Giá: vnđ